Sürdürülebilir büyüme

Sürdürülebilir büyüme için çabalıyor, sağduyulu uygulamalarla üretilen ürünleri uygun fiyattan sunuyoruz.

Uzmanlığımızdan faydalanarak, ürünlerimizin çevresel etkisini azaltma ve müşterilerimizin ve tüketicilerimizin daha sürdürülebilir tercihlerde bulunmalarına yardımcı olmak için onlara bilgi ve eko etiketler sunma yoluyla daha sürdürülebilir tüketim modellerini destekliyoruz.

Ürünlerimizin çevresel etkilerini anlamak için ürün ömrü değerlendirmeleri

Tek kullanımlık hijyen ürünlerini pazara sunan bir kuruluş olarak, çevresel etkiyi en aza indirmek istiyoruz. Ürünlerimizin çevresel performanslarını iyileştirmek için, bunları geliştirmeye başladığımız andan itibaren çevresel etkilerini değerlendiriyor ve iyileştiriyoruz.

Devamını okuyun...

Bu da değer zincirinde ham madde kaynağı bulunmasından bir ürünün ömrünün sonunda ne olduğuna kadar ürünlerimizin çevresel ürün ömrü etkilerini net bir şekilde anlamak demektir.

Ürünlerimizin çevresel etkilerini daha iyi anlamak amacıyla, mevcut ve yeni ürünlerde Ürün Ömrü Değerlendirmeleri (LCA) gerçekleştiriyoruz.

Kurumsal müşterilerimize daha fazla saydamlık sağlamak üzere, Serenity markası için ürünlerin çevresel etkilerini bildiren Çevresel Ürün Beyanları (EPD) kullanıyoruz.

Ayrıntılı bilgi için

Ürün eko etiketleme

Ontex, pazar gerekliliklerinin daha iyi karşılanması ve değer zincirimizde eko inovasyon sağlanması amacıyla, eko etiketli ürünlerin pazarlanmasını destekleme prensibine bağlıdır.

Devamını okuyun...

Ham maddelerimizin ve kendi markalı ürünlerimizin eko etiket sertifikasyonunu genişletiyoruz. Sertifikasyon, bir ürünün belirli bir eko etiket standardını karşıladığını belirten bir onay mührü sağlar. Tüketicilerimize, ürünün üstün çevresel performansına yönelik görsel bir kanıt sunar. Müşterilerimize ve tüketicilere daha iyi bir seçenek sunarak, eko etiketli ürünleri daha hızlı bir şekilde benimseyeceklerini ve gezegenimizin kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetimini desteklememize yardımcı olacaklarını umuyoruz.

Sunabileceğimiz eko etiketleri görmek için buraya bakın.

Tüketici sağlığı ve güvenliği

Tüketici sağlığı ve güvenliği, Ontex'te en büyük önceliktir. Tüketicilerimizin olabildiğince güvenli olmalarını isteriz ve tüketicilerimiz, ürünlerimizin kullanım açısından güvenli ve sağlıklı olduğuna her zaman güvenmelidir. Tüm düzenleyici gerekliliklerin yanı sıra tüketicilerimizin beklentilerini de karşılamamızı sağlamak için, tedarikçilerimiz bünyesinde ve ürün geliştirme süreci boyunca risk değerlendirmeleri uyguluyoruz.

Devamını okuyun...

Ürünlerimiz kendi laboratuvarlarımızda ve kaliteli bağımsız laboratuvarlarda titizlikle test ediliyor. Testler hem tedarikçilerimiz bünyesinde hem de üretim tesislerimizde güvenliğe ve önlemeye odaklanır. Ürünlerimizin çoğu için kimyasal madde kullanımı konusunda yasal gerekliliklerden de daha titiz davranıyoruz. Ürünlerimizin güvenliliğini sağlamak için:

 • Tüm ham madde dokümantasyonu Eurotox'a kayıtlı bir toksikolog tarafından incelenir
 • Ürün tasarımı sırasında gerekli olduğunda kullanım koşullarını canlandırmak için ürün bütünlüğü testleri yapılır
 • Mikrobiyolojik güvenlilik, kalite güvence sistemleri ile sağlanır
 • Üreticiler, dermatolojik uygunluğu sağlamak amacıyla cilde temas eden materyal için kullanım testi gerçekleştirir.

Hayvan testleri hakkındaki duruşumuz için buraya bakın.

Eko inovasyonlar

Birçok tüketici daha sürdürülebilir bir hayat sürmek ister, ancak zaman yetersizliği veya net bir şekilde anlamama gibi zorluklar ve çakışan bilgiler sürdürülebilir girişimleri genellikle etkisiz hale getirebilir.

Örneğin tüketicilerin, çekici ve renkli tasarımlara sahip yumuşak ve süper emici bebek bezleri istediğini biliyoruz. Öte yandan, daha konforlu bir bebek bezinin çevresel ayak izinin de daha büyük olabilmesi gibi zor bir durum ortaya çıkıyor. Ağartılmamış elyaf ile bebek bezi üretmek kesinlikle mümkün, ancak son ürün genellikle tüketiciler tarafından beklenen temiz beyaz renk yerine bir kahverengi tonunda olur. Ayrıca, petrol bazlı süper emiciler yerine biyolojik bazlı plastikler kullanılabilir.

Ancak özellikle hızla artan nüfus karşısında tarıma elverişli verimli toprakların üzerinde halihazırda bulunan yoğun baskıda payımız olmadığından nasıl emin olabiliriz?

Bu nedenle tek kullanımlık hijyen pazarı için eko inovasyon, net veya tek bir doğru yanıtın olmadığı bir ikilem ve ödün verme konusudur.

Bio Baby: değişmekte olan tüketici yelpazesini anlamaya doğru bir yolculuk

2007: Meksika ve Orta Amerika'da neredeyse on sene önce pazara sunulan Bio Baby, ilk çevre dostu bebek bezi markalarındandı. Çevre dostu bir bebek bezi yapma fikri, bir tüketici çalışmasının, nihai olarak açık atık sahalarına gidecek çok sayıda bebek bezini çöpe atmaktan ve bu durumun çevreye verdiği zarardan dolayı suçluluk duyan, günden güne büyüyen küçük bir anne grubunu ortaya çıkarmasından sonra şekillendi. O zamanlar markanın asıl hedefi, ekolojik ayak izlerini azaltmaya yardımcı olan bir ürün sunarak ekolojik farkındalığa ve daha yüksek gelire sahip tüketicileri çekmekti.

2015: 2015'te başka bir geniş kapsamlı anket, Bio Baby tüketici yelpazesinin değiştiğini gösterdi. Ekolojik farkındalığa sahip ailelerden oluşan hedef pazara, daha çok bilinen adıyla "hipster" denen, sosyal farkındalığa sahip yeni bir genç tüketici grubu katıldı. Bu grup, bebek bezlerinin bebekleri için olduğu kadar gezegen için de daha sağlıklı olmasını sağlamayı arzu ediyordu. Ayrıca, bunun Bio Baby'nin eko bilinçli öncülerinden daha büyük bir tüketici grubu olduğunu öğrendik ve bu da Bio Baby bebek bezi satışlarındaki artışı açıkladı. Bio Baby ile stratejimiz, bu bulgulardan yola çıkarak tüketici tabanını genişletmek ve bu çevre dostu bebek bezini daha geniş bir akıllı ve pratik tüketici kitlesine pazarlamaktır.

2016:

 • 2 milyardan fazla çevre dostu bebek bezi 2007 - 2016 arasında Bio Baby markasıyla satıldı

  • Yaklaşık 450 ton sentetik süper emici (yenilenemeyen, biyoçözünür olmayan) yerine sürdürülebilir bir süper emici kullanıldı

  • 10.000 ton sentetik (petrol bazlı) materyal yerine biyolojik bazlı materyaller kullanıldı

  • 700 ton plastik ambalaj filmi, en fazla altı yıllık çözünme süresiyle okso-biyoçözünür yapıdadır.

Ömrünü tamamlayan ürünlerin etkisi

Gelişmekte olan ülkelerde atık sorununu ele alan modeller geliştirme ihtiyacının karşılanmasında tek bir şirketin girişimi yerine ortak bir gücün daha etkili olacağına inanıyoruz. Bu konuda dönüşümsel bir değişiklik oluşturmak için sektörel bir girişim zorunludur. EDANA Atık çalışma grubunun aktif bir üyesiyiz. Bu grubun üyeleriyle gelişmekte olan ülkelerde mevzuatı, paydaşları ve kilit konuları planlıyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde atık yönetimi için geliştirme programları başlatmak üzere paydaşlarla yakın ilişki kuruyoruz.