RAPORLAR VE İNDİRİLEBİLİR İÇERİK

Sustainability performance addendum

Hayvan testleri beyanı

Kanun ve/veya düzenleyici kurumlar tarafından özellikle gerekli kılınmadığı sürece, Ontex'te ürünlerimizi hayvanlar üzerinde test etmiyoruz. Tedarik zincirimizde de hayvan testlerini olabildiğince sınırlamayı hedefliyoruz. Bu nedenle Uygunluk Beyanımızı, herhangi bir ham maddenin hâlâ hayvanlar üzerinde test edilip edilmediğinin belirlenmesi ve kullanılabilir olduğunda tamamen onaylanmış alternatif test yöntemlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla genişlettik. Alternatifler kullanılabilir veya kabul edilmiş olmadığında, hayvan testleri yalnızca gerekli olduğu kadar yapılmalıdır. Standartlarımızda belirtildiği üzere, yalnızca hayvan bakımı ve tedavisi açısından yasal, etik ve profesyonel standartlara uyan hayvan testi tesisleri kullanılabilir:

● Ontex hayvanlara olan ihtiyacı ortadan kaldıran, kullanılan hayvan sayısını azaltan ve hayvanlarda en düşük düzeyde strese neden olan yeni test yöntemlerinin sürekli olarak geliştirilmesi, doğrulanması ve benimsenmesi hedeflerine derinden bağlıdır.

● Ontex, 3R prensiplerinin (replacement, reduction, refinement) araştırmalarda uygulanmasını (hayvan deneylerinin yerine başka bir uygulamanın konulması, hayvan deneylerinin azaltılması, deneylerin iyileştirilmesi) onaylar

● Ontex alternatif yöntemlerin araştırılmasını destekler ve bilimsel açıdan geçerli olan alternatif yöntemlerin kabul edilmesi ve uygulanması için bilim camiası ve ilgili düzenleyici kurumlarla çalışmaya devam edecektir.

Mesleki Ahlak Kurallarımız

Labels