Gizlilik Bildirimi

Giriş

Bu gizlilik bildirimi Belçika kanunları kapsamında tüzel kişiliğe sahip olan ve varlığını sürdüren, Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belçika adresine kayıtlı ofisi bulunan, tüzel kişiler siciline (KBO) 0419.457.296 numarasıyla kayıtlı Ontex BVBA şirketi ile kişisel verileri (“Kişisel Veriler”) ticari kuruluş işlemleri (“Ticari Kuruluş”) çerçevesinde kontrol eden ve kullanan tüm İştirakleri* (ileride “Ontex”) için geçerlidir.

Ontex bu gizlilik bildirimini herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple düzenleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Değiştirilen gizlilik bildirimi, Ontex’in internet sitesi www.ontexglobal.com'da, değiştirilen gizlilik bildiriminin yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Son sürümü okuduğunuzdan emin olmak amacıyla lütfen düzenli olarak bu gizlilik bildirimini kontrol edin.

* İştirakler, Ontex BVBA tarafından kontrol edilen, bu şirketi kontrol eden veya bu şirketin genel kontrolü altında bulunan tüm şirketleri kapsamaktadır; kontrol, hisselerin en az %50'sine sahip olmak anlamına gelir. Tüm Ontex varlıklarının listesine web sitemizdeki yıllık raporumuzdan ulaşabilirsiniz: www.ontexglobal.com.

Kişisel Verilerin Toplanması: Amaç

Ticari Kuruluş kapsamında Ontex, çeşitli amaçlar için Kişisel Verileri toplar ve işler:

 • Grup veya bireysel hasta veya bu hastalara bakım sunanlar gibi (potansiyel) müşterileriyle iletişim kurmak ve Ticari Kuruluş ilişkisine girmek, aynı zamanda bu kişilerin taleplerini verimli bir şekilde ele almak;
 • (Potansiyel) müşterilere doğrudan pazarlama;
 • Personel çalıştırmak ve işe almak ve mümkün olan en iyi iş ortamını sunmak;
 • Yasal zorunluluklar ve denetimler;
 • Hükümetle ya da yetkili otorite ile etkileşim kurmak ve zorunlulukları yerine getirmek;
 • Yeni ürünleri araştırmak, geliştirmek ve test etmek;
 • Hizmet ve mal tedarikçileri veya üçüncü taraf Ticari Kuruluş ortaklarıyla iletişim kurmak ve Ticari Kuruluş ilişkisine girmek;
 • Yatırımcıları ve potansiyel yatırımcıları ile iletişim kurmak;
 • Varlıklarını uygun şekilde yönetmek.

Veri toplama sebebinin daha ayrıntılı amaçlar olduğu durumlarda, Ontex bunları daha iyi kapsamak için özel gizlilik politikası belirlemiştir. Bu tür gizlilik politikaları, ilgili oldukları her örnek için Ontex web sitesinde bulunabilir.

Kişisel Verilerin Toplanması: Yasal zemin

Ontex'in Kişisel Verileri toplama ve işleme ile ilgili yasal zemini, toplamanın amacına göre değişir ve dolayısıyla şöyledir: (i) Müşterilerle, tedarikçilerle veya diğer üçüncü taraf Ticari Kuruluş ortaklarıyla ve yatırımcılarla Ticari Kuruluş etkileşimini sağlamak ve Ontex varlıklarını yönetmek amacıyla meşru menfaat, (ii) Müşterilerle, tedarikçilerle, diğer üçüncü taraf Ticari Kuruluş ortaklarıyla ve çalışanlarla sözleşme gerçekleştirmek, (iii) (çalışanların sağlıkla ilgili bilgilerinin gerektiği durumlarda) sosyal güvenlik ve işe alım yasalarının yasal düzenlemeleri dahil çeşitli alanlarda yasal yükümlülüklerini yerine getirmek, (iv) bilimsel araştırma yapmak ve (v) örneğin doğrudan pazarlama gönderimleri, ürünlerinin sevk edilmesini sağlamak amacıyla hasta müşterilerle belirli etkileşimler (Firmadan Müşteriye Ticari İşlerinde) gibi (açık) onay durumları.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Kişisel Veriler, ilgili Kişisel Verilerin toplanma amacına bağlı olarak belirlenen bir süre için saklanır.

Kişisel Verilerin üçüncü taraflara aktarılması

Ontex, toplama aşamasında aksi belirtilmediği sürece hiçbir zaman Kişisel Verileri ikincil veya ilgisi olmayan amaçlar doğrultusunda üçüncü taraflarla paylaşmaz.

Ontex, yukarıdaki amaçlara ulaşmak için gerekliyse, Kişisel Verileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

Avrupa Ekonomik Alanı'yla aynı düzeyde veri koruma sunmayan ülkeler de dahil olmak üzere Avrupa Ekonomik Alanı dışına transferler bu kapsama girebilir. Ontex, Kişisel Verilerin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda geçerli veri koruma yasalarına göre uygun koruma seviyesine tabi kalması için gerekli güvenlik önlemlerini almıştır ve almaya devam edecektir. Üçüncü tarafların gerekli korumaya, güvenlik duvarına, şifrelere vb. sahip olmasını gerektiren AB Model Şartlarını uygulamak da bu kapsama girer.

Uygun olduğu hallerde Kişisel Veriler yasal veya mevzuatla ilgili zorunluluklara veya taleplere uygun davranmak gerektiğinde veya istendiğinde veya yukarıdaki amaçlar doğrultusunda hukuki uygulamaya, mevzuatla veya diğer kamu işleriyle ilgili kuruluşlara veya üçüncü taraflara ifşa edilebilir.

Kişisel Verilere Erişim

Ontex, Ontex'in kendileri hakkında işlediği Kişisel Verileri incelemek ve/veya bu verilerin içerebileceği her türlü hatayı düzeltmek isteyen kişilere erişim sağlama hizmeti sunar. Bunun için gdpr@ontexglobal.com adresine talepte bulunulması yeterlidir. Ayrıca Ontex'in barındırdığı çeşitli web siteleri, kendi Kişisel Verilerine erişim sağlamak, bu verileri incelemek veya düzeltmek isteyen kişi için doğrudan fırsat sağlamaktadır.

Veri sahibi olarak haklarınız

GDPR ve uygulanan mevzuatı, size Kişisel Verilerinizi yönetme konusunda çeşitli haklar verir. Bu haklar şunlardır:

 • Ontex'in hakkınızda tuttuğu Kişisel Verilere erişim hakkı.
 • Bu Kişisel Verilerin düzeltilmesi, sınırlanması veya silinmesini talep etme hakkı.
 • Kişisel Verilerin işlenmesine itiraz etme hakkı.
 • Ontex'e ilettiğiniz kişisel veriler bilgisayar tarafından okunan bir formatta geri talep edilebilir.
 • Ontex'in Kişisel Verilerinizi uygun şekilde ele almadığını düşünüyorsanız şikâyet etme hakkınız da mevcuttur. Ontex'in ilgili Veri Koruma İdaresi Belçika Veri Koruma İdaresi'dir (www.autoriteprotectiondonnees.be), bu gibi durumlarda bu idareyle iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca her zaman yerel veri koruma danışmanlık idareniz üzerinden şikâyet etme hakkınız da mevcuttur.

Haklarınızı uygulamanın en kolay yolu, bir e-posta göndererek talebinizi gdpr@ontexglobal.com adresine iletmektir.

Ontex gizliliğinize büyük önem vermektedir ve Kişisel Verilerinizin kullanımıyla ilgili her türlü soru veya endişeniz için yukarıdaki e-posta adresi üzerinden öncelikle bizimle iletişime geçmenizi önemle rica eder.

 

 

Bilgi güvenliği

Ontex, yukarıdaki maddeler doğrultusunda topladığı tüm Kişisel Verileri kaybolma, yanlış kullanım, değiştirme veya yok olma karşısında korumak için piyasadaki uygun teknoloji standartlarına ve operasyon güvenliğine sahiptir. Kişisel Veriler (ve diğer gizli bilgiler) gizlilik sınıflarına göre ayrılır ve buna dayanarak koruma önlemleri yürürlüğe alınır. Kişisel Verileri toplanan kişiler açısından verileri işlemenin yüksek riske sebep olması durumunda gizlilik etki değerlendirmesi yapılır (ve güncellenir).

Çocukların gizliliğinin korunması

Ontex, etkileşimli çevrimiçi dünyada ve gerçek dünyada çocukların gizliliğinin korunmasınının önemini haizdir. 13 yaşının altındaki herhangi bir kimsenin Kişisel Verilerini kasten toplamak veya bulundurmak Ontex politikalarına aykırıdır. Yine de bazı Ontex ürünlerinde (bebek bezleri ve bakım ürünleri) Ontex'in çocuklarla ilgili belirli Kişisel Verileri (fotoğraf, isim, bebeklerin doğum tarihi) alması gerekebilir. Bu Kişisel Verileri almak ve herhangi bir şekilde kullanmak için ebeveyn veya vasinin açık onayı talep edilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Ontex topladığı Kişisel Verilerin gizliliğini sağlamak için tüm makul önlemleri alır. Ontex ile web sitesi veya e-posta yoluyla iletişim kuruyorsanız, Kişisel Verilerin internet veya e-posta ile aktarılmasının her zaman risk içerebileceğinin farkında olmanız gerekir. Bu nedenle, yasaların izin verdiği şekilde, Kişisel Verilerinizin yetkili olmayan üçüncü taraflar tarafından yasa dışı veya yanlış şekilde kullanılması sonucunda karşılaşacağınız olası tüm doğrudan veya dolaylı hasarın Ontex'e mal edilemeyeceğini veya Ontex üzerinden telafi edilemeyeceğini kabul etmiş olursunuz.

İletişim bilgileri

Bu gizlilik bildirimi ile ilgili sorular, geri bildirimler ve düşünceler şu adrese iletilebilir: gdpr@ontexglobal.com.