Verantwoordelijke productie

We streven ernaar om de planeet zo weinig mogelijk te belasten met onze activiteiten. Zo kunnen we niet alleen een antwoord bieden op de behoeften van de huidige generatie, maar ook op die van de volgende generaties.

Voor Ontex betekent dit dat we de wereld rondom ons proberen te beschermen door verantwoord verkregen materialen te gebruiken, zo efficiënt mogelijk te produceren, het energieverbruik en de koolstofuitstoot van onze activiteiten en ons transport te beperken en te streven naar ons doel om geen afval naar stortplaatsen te brengen.

Verantwoord verkregen materialen

We willen de ecologische voetafdruk van onze producten en verpakkingen verkleinen door de meest geschikte grondstoffen zorgvuldig uit te kiezen. Enerzijds blijven we voortdurend zoeken naar oplossingen die meer comfort bieden voor onze consumenten en tegelijk het gewicht van het product (en dus ook de hoeveelheid grondstoffen) verminderen. Anderzijds trachten we de impact van de grondstoffen die we gebruiken tot een minimum te beperken.

Meer lezen ...

Grondstoffen

Hernieuwbaar versus niet hernieuwbaar

Gebruik van grondstoffen beperken

In al onze productcategorieën streven we ernaar om steeds minder grondstoffen te gebruiken. Sinds 2009 volgen we op hoe we het doen op dit vlak.

Meer lezen ...

Duurzame bosbouw

Fluffpulp is een van onze belangrijkste grondstoffen. Het wordt gebruikt voor de absorberende kern in al onze producten. Een verantwoorde herkomst van het hout en een verantwoorde pulpproductie zijn voor ons heel belangrijk.

Meer lezen...

Pulp is een hernieuwbare grondstof die wordt geproduceerd via een proces in meerdere fasen waarbij natuurlijke cellulose uit de pinus taeda of Amerikaanse den wordt gehaald. Ongeveer 40 tot 55 % van deze boom wordt gebruikt voor de productie van fluffpulp. Al onze pulpleveranciers gebruiken de schors van de bomen en de lignine die achterblijft na de extractie van de cellulose om hernieuwbare energie op te wekken. Alle pulp die Ontex gebruikt, is ECF (Elemental Chlorine Free) of TCF (Total Chlorine Free) gebleekt.

 

De koolstofuitstoot beperken

Vandaag wordt algemeen aangenomen dat het klimaat op onze planeet aan het veranderen is en dat de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten daarvan een van de belangrijkste oorzaken is.

Bij Ontex zijn we ervan overtuigd dat de klimaatverandering op lange termijn rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen kan hebben voor onze activiteiten en onze toeleveringsketen.

Meer lezen...

  • In 2016 legden we de lat voor onze doelstellingen inzake energie hoger:

Tussen 2014 en 2015 verkleinden we onze koolstofvoetafdruk met 28 %, van 76,2 kt CO2 naar 54,7 kt CO2. Deze daling is voornamelijk te danken aan de geleidelijke overgang naar hernieuwbare elektriciteit. Tegen 2020 willen we deze afdruk met nog eens 20 % verkleinen naar 43,8 kt CO2.

  • Carbon Disclosure Project (CDP)

In 2016 namen we voor het eerst deel aan het Carbon Disclosure Project om de transparantie en de vergelijkbaarheid van onze koolstofvoetafdruk te verhogen. Bij de evaluatie kregen we de klimaatprestatiescore C, het gemiddelde van onze sector. We streven ernaar om in 2017 de score B te behalen.
https://www.cdp.net/en

  • Streven naar een efficiënte en groene logistiek

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben een product van Ontex in hun winkelkarretje. Elk product heeft een heel traject afgelegd. We hebben de ambitie om de reistijd te beperken en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. In het kader
van het Lean & Green-programma hebben we ons ertoe verbonden om de koolstofuitstoot van onze logistiek tegen het einde van 2017 met 20 % te beperken in vergelijking met 2016. In 2016 daalde onze CO2-uitstoot per vrachteenheid met 9,3 %.

ISO 14001 & 50001

Door onze activiteiten duurzamer te maken komen we onze belofte na om de planeet zo weinig mogelijk te belasten. Om te zorgen voor een uniforme en samenhangende benadering over de hele wereld, willen we dat onze belangrijkste productievestigingen tegen 2020 allemaal over het certificaat ISO 14001 en ISO 50001 beschikken.
In 2016 had 56 % van onze belangrijkste productievestigingen het ISO 14001 certificaat en 38 % het ISO 50001 certificaat.

Rapporten en downloads

Meer lezen...

Afval tot een minimum beperken en recycleren

We streven ernaar om het productieafval dat we naar de stortplaatsen sturen te beperken en willen er uiteindelijk toe komen dat we tegen 2020 geen afval meer naar de stortplaatsen sturen.

In 2016 produceerden we in totaal 32.495 ton afval. 89 % ervan werd gerecycleerd of verbrand met terugwinning van energie. 11 % ervan ging naar de stortplaats.