RAPPORTEN EN DOWNLOADS

Duurzaamheidsprestaties

Verklaring dierproeven

Bij Ontex testen we onze producten niet uit op dieren, tenzij de wet en/of regelgevende instanties dit specifiek vereisen. Ook in onze toeleveringsketen willen we dierproeven zoveel mogelijk beperken. Daarom hebben we onze Verklaring van overeenstemming uitgebreid om na te gaan of grondstoffen al dan niet nog getest worden op dieren. We stimuleren bovendien het gebruik van volledig gevalideerde alternatieve testmethoden wanneer die beschikbaar zijn. Als dergelijke alternatieven niet beschikbaar of aanvaard zijn, mogen dierproeven alleen worden uitgevoerd indien dat noodzakelijk is. Onze normen bepalen dat alleen voorzieningen voor proefdieren die voldoen aan de wettelijke, ethische en professionele normen voor de verzorging en behandeling van dieren mogen worden gebruikt:

● Ontex streeft naar de aanhoudende ontwikkeling, validering en goedkeuring van nieuwe testmethoden die de noodzaak aan dieren wegnemen, het aantal gebruikte dieren beperken en een minimale stress bij de dieren veroorzaken.

● Ontex erkent de invoering van de 3R-beginselen bij onderzoek (replacement of animal experiments, reduction of animal experiments, refinement of experiments, vervanging van dierproeven, beperking van dierproeven, verfijning van proeven).

● Ontex steunt het onderzoek naar alternatieve methoden en zal blijven samenwerken met de wetenschappelijke wereld en relevante regelgevende instanties aan de erkenning en invoering van wetenschappelijk geldige alternatieve methoden.

Onze Ethische Code

Labels