Duurzame groei

We streven naar een duurzame groei en we brengen verantwoordelijke producten tegen een betaalbare prijs op de markt.

Met onze knowhow promoten we duurzamere consumptiepatronen door de milieu-impact van onze producten te beperken. Ook informeren we onze klanten en consumenten en hanteren we ecolabels, zodat ze duurzamere keuzes kunnen maken.

Evaluaties van de levenscyclus om de impact van onze producten op het milieu te begrijpen

Aangezien we wegwerphygiëneproducten op de markt brengen, willen we onze impact op het milieu zoveel mogelijk beperken. Om onze producten 'groener' te maken, beoordelen we hun impact op het milieu en verbeteren we die vanaf het moment dat we ze beginnen te ontwikkelen.

Meer lezen ...

Dit betekent dat we een duidelijk inzicht moeten krijgen in de impact van de levenscyclus van onze producten op het milieu, vanaf het moment dat we de grondstoffen aankopen tot wat er gebeurt aan het einde van het leven van een product. In de hele waardeketen dus.

Om beter te begrijpen welke invloed onze producten op het milieu hebben, voeren we Life Cycle Assessments (LCA's, levenscyclusbeoordelingen) uit van onze huidige en nieuwe producten.

Om onze institutionele klanten meer transparantie te bieden, hebben we Environmental Product Declarations (EPD's, milieuproductverklaringen) voor het merk Serenity. In die verklaringen vermelden we de milieu-impact van de producten.

Meer informatie

Ecolabels voor producten

Ontex engageert zich ervoor om producten met ecolabels op de markt te brengen, om zo beter tegemoet te komen aan de vereisten van de markt en ecologische innovatie te introduceren in onze waardeketen.

Meer lezen ...

We hanteren ecolabels voor steeds meer van onze grondstoffen en onze eigen merkproducten. Zo'n certificaat is een soort 'stempel van goedkeuring', een teken dat een product voldoet aan een bepaalde norm voor ecolabels. Het biedt onze consumenten een zichtbaar bewijs dat het product uitstekend presteert op milieuvlak. En door onze klanten en consumenten een betere keuze te bieden, hopen wij dat ze sneller zullen grijpen naar producten met een ecolabel en ons zo zullen helpen om de hulpbronnen van onze planeet duurzaam te beheren.

Ontdek hier welke ecolabels we hanteren.

Gezondheid en veiligheid van de consument

De gezondheid en veiligheid van de consument krijgt de hoogste voorrang bij Ontex. We willen onze consumenten zo veilig mogelijk houden. Ze moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat onze producten veilig en gezond zijn om te gebruiken. Aan de hand van risicobeoordelingen bij onze leveranciers en tijdens het productontwikkelingsproces zorgen we ervoor dat we de verwachtingen van onze consumenten inlossen en tegelijk voldoen aan de regelgeving.

Meer lezen ...

Onze producten ondergaan strenge controles in onze eigen en in onafhankelijke kwaliteitslaboratoria. Deze tests zijn vooral op veiligheid en preventie gericht, zowel bij onze leveranciers als in onze productievestigingen. Bij veel van onze producten gaan we verder dan de wettelijke vereisten wat het gebruik van chemische producten betreft. Dit doen we om de veiligheid van onze producten te garanderen:

Alle documentatie over de grondstoffen wordt gecontroleerd door een toxicoloog die is geregistreerd bij Eurotox.

Tijdens het ontwerpen van het product testen we de integriteit ervan om waar relevant de gebruiksomstandigheden na te bootsen.

Kwaliteitsborgingsstelsels zorgen voor de microbiologische veiligheid.

Producenten testen materialen die in contact komen met de huid in gebruiksomstandigheden om ervoor te zorgen dat ze de huid niet schaden.

Ontdek hier wat wij vinden van dierproeven.

Ecologische innovaties

Heel wat consumenten willen een duurzamer leven leiden, maar ze komen veel hindernissen tegen die een duurzamer gedrag in de weg staan: te weinig tijd, niet genoeg kennis, tegenstrijdige informatie ...

We weten bijvoorbeeld dat consumenten zachte, superabsorberende luiers met een aantrekkelijk, kleurrijk design willen. Maar de moeilijkheid is dat een groter comfort de ecologische voetafdruk van een luier kan vergroten. Een luier met niet-gebleekte dons is perfect mogelijk, maar dat geeft het eindproduct een bruine tint en niet de helderwitte kleur die consumenten vaak verwachten. Het is ook mogelijk om de superabsorberende middelen op basis van petroleum te vervangen door biologische kunststoffen.

Maar hoe weten we dat we niet nog meer druk leggen op de bewerkbare landbouwgrond, vooral nu de bevolking altijd maar aangroeit?

Daarom gaat ecologische innovatie op de markt van wegwerphygiëneproducten gepaard met dilemma's en keuzes. Ook is er niet één juist of duidelijk antwoord.

Bio Baby: een traject naar een beter begrip van het veranderende consumentenlandschap

2007: Bio Baby kwam bijna tien jaar geleden op de markt in Mexico en Centraal-Amerika. Het was een van de eerste milieuvriendelijke luiermerken. Het idee om een milieuvriendelijke luier te ontwerpen ontstond nadat een studie bij consumenten aan het licht had gebracht dat een kleine maar groeiende groep van moeders zich schuldig voelde. Ze gooiden namelijk grote hoeveelheden luiers weg, die vervolgens terechtkwamen in open stortplaatsen en het milieu schade toebrachten. In die tijd had het merk als voornaamste doel om milieubewuste consumenten met een hoger inkomen aan te trekken door hen een product aan te bieden waarmee ze hun ecologische voetafdruk konden verkleinen.

2015: In 2015 toonde een ander uitgebreid onderzoek aan dat het consumentenlandschap van Bio Baby veranderd was. De doelgroep van milieubewuste gezinnen had het gezelschap gekregen van een nieuwe groep: jonge, sociaal bewuste consumenten, beter bekend als 'hipsters'. Deze groep wou vooral zeker weten dat hun luiers niet alleen gezonder waren voor hun baby's, maar ook beter voor de planeet. We kwamen ook te weten dat dit een grotere groep van consumenten was dan de milieubewuste pioniers van weleer. Dit verklaarde dan ook de stijgende verkoop van de luiers van Bio Baby. Op basis van deze bevindingen hanteren we met Bio Baby een strategie om meer consumenten te bereiken en om deze milieuvriendelijke luier naar een ruimer publiek van slimme en pragmatische consumenten te brengen.

2016

  • Ruim 2 miljard milieuvriendelijke luiers van het merk Bio Baby werden verkocht tussen 2007 en 2016
    • Bijna 450 ton synthetische superabsorberende middelen (niet hernieuwbaar en niet biologisch afbreekbaar) werd vervangen door duurzame superabsorberende middelen
    • 10.000 ton synthetische stoffen (op basis van petroleum) werd vervangen door biologische stoffen
    • 700 ton van de gebruikte plastic verpakkingsfolie is oxo-biologisch afbreekbaar en is na maximaal zes jaar afgebroken
Impact van producten op het einde van hun levensduur

We willen inspelen op de noodzaak om modellen te ontwikkelen die de afvalproblemen in de opkomende landen aanpakken en zijn ervan overtuigd dat het beter is om de krachten te bundelen dan als onderneming afzonderlijk een initiatief te nemen. De hele sector moet samenwerken om op dit vlak een wezenlijke verandering tot stand te brengen. We zijn een actief lid van de Waste Working Group van EDANA Samen met de leden van deze groep brengen we de wetgeving, de stakeholders en de belangrijkste thema's in de opkomende landen in kaart. Samen met de stakeholders lanceren we programma's om de afvalverwerking in de opkomende landen te verbeteren.