Mensen centraal

We willen een positieve impact hebben op de maatschappij en het leven van mensen verbeteren, overal waar we met hen in contact komen.

Dit betekent dat we ook acties ondernemen om het leven te verbeteren van onze werknemers en de mensen die met Ontex samenwerken. Deze aanpak impliceert ook dat we de waarden waarin we geloven met hen delen en beleven, en dat we partnerships met anderen aangaan om een blijvende positieve verandering te helpen bieden in de gemeenschappen die een impact ondervinden van onze activiteiten.

Zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden

De gezondheid en veiligheid van onze werknemers is van het grootste belang. Wij streven naar een veilige en gezonde werkplek, zodat onze werknemers het beste van zichzelf kunnen geven, van elke dag kunnen genieten en hun job zelfverzekerd kunnen uitoefenen.

Veiligheid en gezondheid bij Ontex in één oogopslag

Diversiteit en gelijke kansen

We zijn actief in meer dan 110 landen over de hele wereld. Om dit tot uiting te brengen, moeten we een cultuur van inclusiviteit hanteren die de gemeenschappen waarin we leven en werken respecteert en moeten onze teams de diversiteit van onze wereldwijde consumenten weerspiegelen. We geloven in diversiteit, want iedere medewerker van ons is uniek en brengt nieuwe invalshoeken en ideeën aan voor onze activiteiten.

Het profiel van ons personeel in 2016 in één oogopslag

Onze waarden

We zijn ervan overtuigd dat een van de belangrijkste zaken die ons onderscheiden van de concurrentie, ons geloof is dat 'iedereen' groter is dan 'team'. We willen een cultuur creëren waar iedereen zich deel van voelt. Het is onze bedoeling dat iedereen bij Ontex - ongeacht zijn of haar niveau, werkplek of functie - in staat is om bij te dragen tot ons succes en zich daar ook gewaardeerd om voelt. Het is dan ook duidelijk dat niemand anders dan onze eigen mensen beter onze waarden kunnen definiëren.

Meer lezen ...

In 2015 riepen we de hulp in van onze medewerkers over de hele wereld om een nieuwe reeks van bedrijfswaarden voor Ontex op te stellen. We kregen meer dan 4000 antwoorden binnen en in de loop van 2016 hebben we die omgezet in de vijf waarden van Ontex: Passion, Reliability, Integrity, Drive, Everyone.

Onze waarden

Wereldwijde partnerschappen aangaan

In 2016 gingen we een partnerschap op lange termijn aan met het UNICEF WaSH Programma (Water, Sanitation and Hygiene). Dit programma overkoepelt een groot aantal activiteiten, zoals waterpompen plaatsen, jongeren voorlichten over menstruatie, mensen aansporen hun handen te wassen en toiletten en wasbakken bouwen in scholen en gezondheidscentra.

Meer informatie

Een band met gemeenschappen

Omdat we over de hele wereld actief zijn, hebben we een verantwoordelijkheid om de gemeenschappen die de impact van onze activiteiten voelen, te ondersteunen. Van de mensen die wonen rond de plaatsen waar we werken tot de gemeenschappen die indirect een invloed ondervinden van onze verkoopactiviteiten of de aanvoer van grondstoffen.

Meer lezen ...

In onze productievestigingen willen we een partnerschap op lange termijn aangaan met plaatselijke organisaties om de plaatselijke gemeenschappen te helpen hun levenskwaliteit te verbeteren. Elk jaar zien we nieuwe voorbeelden van deze plaatselijke initiatieven. We willen dit enthousiasme in goede banen leiden en ervoor zorgen dat elk initiatief van Ontex voor de gemeenschap de best mogelijke impact heeft.

1. Ontex Turnov.

Ontex Turnov werkte mee aan de heropbouw van een speelterrein in een van de plaatselijke wooncomplexen in Turnov. Sinds die dag is het speelterrein voor de kinderen uit de buurt de uitgelezen plek waar ze zich kunnen amuseren.

2. Ontex Turkije.

Ontex Turkije schonk luiers voor baby's en incontinentieproducten aan plaatselijke instellingen zoals speciale onderwijs-en revalidatiecentra, opvangtehuizen voor kansarme mensen en een vrouwengevangenis.

3. Ontex Aalst,België.

Elk jaar worden alle relatiegeschenken die we krijgen, verzameld als prijzen voor een tombola voor de werknemers. Het geld dat deze tombola opbrengt, gaat naar de Make-a-Wish Foundation. Die maakt het leven van kinderen die strijden tegen levensbedreigende aandoeningen draaglijker.

4. Ontex Mexico.

Ontex Mexico schonk producten aan Casa del Sol, een plaatselijk goed doel dat jonge kinderen wil beschermen en hen een veilige en harmonieuze omgeving biedt waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Casa del Sol vangt emotioneel, sociaal en economisch kwetsbare baby's, jongens en meisjes op vanaf hun geboorte tot ze acht jaar oud zijn.

5. Ontex Rusland.

Ontex Rusland schonk meer dan 3,5 ton sanitaire producten aan de dienst immunologie van het kinderziekenhuis van Dima Rogachev. Dit komt overeen met duizenden luiers en broekjes.

Handelen met integriteit

Onze manier van handelen is nauw verbonden met de waarden die we volgen, in het bijzonder met de waarde van Integriteit. Wij willen handelen op de juiste manier, altijd en overal. We leven niet alleen de wet na, maar ook strenge ethische normen, zoals we die hebben uiteengezet in onze Ethische Code.

Rapporten en downloads

Meer lezen ...

Eerlijke concurrentie onder de loep

De mededingings- en antitrustwetten goed kennen, is belangrijk als we successen willen boeken. In 2016 kregen onze verkoopteams een individuele opleiding over deze wetten. Voor 340 medewerkers werden twee e-Learningmodules georganiseerd over 'Cartels and Dealing with Competitors' (Kartels en omgaan met concurrenten) en 'Distribution, Market Power and Investigations' (Distributie, macht op de markt en onderzoek).

Compliancecampagne

In 2016 hielden we onze eerste International Compliance Day. Tijdens die dag kregen onze plaatselijke compliancecoördinatoren de kans om hun collega's te ontmoeten en hun ervaringen met compliance en plaatselijke benaderingen met elkaar te delen.
We bleven het complianceprogramma ontwikkelen. Daarbij legden we ons toe op de vijf sleutelelementen van onze Gedragscode: vertrouwelijke informatie, bedrijfsactiva, integriteit, anticorruptie en sociale media.

Klanten inzicht bieden in onze sociale prestaties

Als bedrijf kunnen we alleen duurzaam zijn als de werkomstandigheden eerlijk zijn voor iedereen die een rol speelt in het productieproces en de bevoorrading van onze producten. Het is een kernelement van onze belofte om onze producten op een verantwoordelijke wijze te produceren.

Meer lezen ...

Via het Sedex-platform delen we met onze klanten informatie over onze fabrieken in vier belangrijke domeinen: arbeidsnormen, veiligheid en gezondheid, milieu en ethisch zakendoen.

Meer informatie

Samenwerken met onze leveranciers om mensenrechten te beschermen

Bij Ontex waarderen we alle mensen die te maken hebben met onze producten of handelingen binnen onze toeleveringsketen. We willen ervoor zorgen dat de mensenrechten van iedereen die betrokken is bij de toelevering van onze producten, worden nageleefd. Om dat te bereiken, hebben we ons als doel gesteld dat al onze rechtstreekse leveranciers van materialen tegen eind 2017 onze Gedragscode voor Leveranciers moeten ondertekenen.

Meer lezen ...

Elk jaar volgen we de duurzaamheidsprestaties van onze rechtstreekse leveranciers van materialen op via een onlinevragenlijst. Op basis hiervan kennen we een duurzaamheidsprijs voor leveranciers toe aan een leverancier die zich bijzonder heeft onderscheiden op het vlak van duurzaamheid. In 2016 sleepte GP Cellulose deze prijs in de wacht.