Materialiteit

We bepalen en richten ons op de kwesties die de grootste impact hebben op onze activiteiten en die van het grootste belang zijn voor onze stakeholders.

Tot de materiële kwesties behoren de economische, sociale en milieurisico's die onze reputatie zouden kunnen schaden, net als ons vermogen om waarde te creëren op de korte, middellange en lange termijn.

Bij Ontex willen we de kwesties met de grootste impact op onze activiteiten en onze gemeenschappen begrijpen en aanpakken. We willen onze aanpak om de belangrijkste risico's en impact te identificeren altijd verbeteren en maken onze aanpak en vooruitgang in materiële kwesties in alle transparantie kenbaar.

Het materialiteitsproces vormt de basis van onze strategie als onderneming.

Hoe we materiële kwesties identificeren en ze rangschikken naargelang prioriteit

Om de twee jaar houden we een materialiteitsbeoordeling waarbij we de verschillende groepen van stakeholders betrekken. De vorige beoordeling dateert van 2016. De volgende is gepland in 2018.


Uit de beoordeling van de stakeholders vloeide een materialiteitsmatrix voort.

Images source: Ontex Sustainability Report 2016