Duurzaamheid

Met het groeien van ons bedrijf, nemen ook onze verantwoordelijkheden tegenover alle geïdentificeerde belanghebbenden toe.

Onze manier om deze uitdagingen aan te gaan is om van duurzaamheid een essentieel onderdeel van onze activiteiten te maken en het centraal te plaatsen in al onze plannen voor toekomstig succes.

Ontex heeft zijn eerste inspanningen op het vlak van duurzaamheid gemaakt door een aantal ISO-normen en een reeks van milieukeuren in te voeren.

Nu, meer dan vier decennia later, is het idee van de zorg voor onze mensen en het milieu diep geworteld in de manier waarop we werken en de producten die we ontwerpen en vervaardigen.

 • Wij bevorderen ethisch gedrag onder al onze medewerkers en leveranciers, ongeacht waar ze zich bevinden.
 • Sociale en milieuoverwegingen worden opgenomen in alle besluitvormingsprocessen.
 • Verantwoording en transparantie, naleving van de wetgeving en langetermijndenken zijn belangrijke onderdelen van onze strategie.

In 2015 publiceerden we ons eerste duurzaamheidsverslag. In hetzelfde jaar werd het bedrijf gereorganiseerd, waarbij zekergesteld werd dat sociale en milieuoverwegingen centraal blijven staan in het thema van toekomstige groei.

"Onze ambitie is om duurzaamheid te verstrengelen met het DNA van Ontex, met een duidelijke focus op zorg voor mensen en producten aan klanten en consumenten aan te bieden zonder de behoeften van toekomstige generaties in het geding te brengen."

Annick De Poorter,
Group R&D, Duurzaamheid  en Quality Director

Onze ambitie om duurzaamheid, verantwoordelijkheid en kennis te verbeteren

As part of our aim to do business in a more ethical and responsible way, we translated the classical three pillars of sustainability into three new focus points for Ontex:

Duurzaamheid in onze producten

Ontex onderzoekt continu de impact die hun producten op het milieu kunnen hebben. 

We streven naar de laagst mogelijke impact door:  

 • Te zorgen dat al onze producten veilig zijn.
 • Alleen gebruik te maken van gecertificeerde, duurzame cellulose (fluffpulp) 
 • Voortdurend te zoeken naar manieren om het gewicht van het product en van de verpakking te verlagen, met behoud van dezelfde of betere kwaliteitskenmerken (eco-efficiëntie)
 • Focus op duurzaam verwerven van grondstoffen
 • Nieuwe eco-bewuste producten ontwikkelen.

Ontex zorgt ervoor dat al haar producten in overeenstemming zijn met verschillende wettelijke verplichtingen, officiële aanbevelingen, praktijkcode, vrijwillige verbintenissen en de allernieuwste toxicologische overwegingen. 

Voor de productie van hygiëneproducten kunnen slechts enkele soorten van pijnbomen (zachthout) worden gebruikt. Dit is omdat zachthout grove, dikke, lange vezels bevat die een toegenomen vochtretentie en verdeling van vloeistoffen bieden. Alle gebruikte fluffpulp, airlaid en viscose ontgonnen door Ontex is afkomstig van bekende bronnen.

60% van de fabrieken van Ontex zijn gecertificeerd volgens de maatstaven van PEFC™ COC, 27% zijn gecertificeerd volgens FSC™ COC en 73% van de fabrieken zijn gecertificeerd onder ons label SFI™ Certified Sourcing. 

De laatste jaren slaagde Ontex erin om het totale gebruik van grondstoffen en verpakking per product drastisch te verminderen, met een voortdurende garantie van een soortgelijke of betere kwaliteit door nieuwe technologieën te gebruiken en enkele innovatieve oplossingen te gebruiken. 

 • In de afgelopen zes jaar hebben we de gebruikte grondstoffen voor onze babyluiers weten te verminderen met 14 procent.
 • Dit heeft bijgedragen tot een vermindering van 10 procent van het gewicht van onze luiers gedurende de afgelopen 10 jaar, terwijl onze premium Ontex-luiers nu 25 procent minder wegen dan 15 jaar geleden.  

Ontex heeft de afgelopen jaren bovendien een gemiddeld recyclagepercentage van meer dan 85 procent bereikt voor alle afval van grondstoffen voortgebracht tijdens het productieproces. 

Duurzaamheid integreren in onze organisatie

We proberen ons streven naar duurzaamheid in elk gebied van ons zakendoen te integreren, van onze ambitie om een goede werkgever te zijn tot het beperken van onze impact op het milieu. 

In overeenstemming met ons milieu- en energiebeleid zetten we ons in om de impact op het milieu van al onze activiteiten te minimaliseren. Het beleid inzake de gezondheid en veiligheid op het werk verplicht ons er dan weer toe om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden aan al onze werknemers. Naast het kwaliteitsbeleid, zullen deze vormen van beleid het platform van onze duurzaamheidsbenadering vormen, zoals aangegeven in ons Handvest voor duurzaamheid.

Dit omvat het vervoer van grondstoffen en afgewerkte producten, energieverbruik en afval van het productieproces.

Het betekent ook zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden voor onze werknemers en het bevorderen van een gezond evenwicht tussen werk en privéleven.

 • Twee derde van onze 20 fabrieken heeft een gecertificeerd milieumanagementsysteem (ISO 14001).
 • Zes fabrieken hebben een gecertificeerd energiebeheersysteem en we streven ernaar dit uit te breiden naar alle andere productie-eenheden (ISO 50001).

Duurzaamheid integreren in onze knowhow

We achten het uitwisselen van kennis van uitermate groot belang voor het bereiken van onze doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid.

Dit omvat het delen van goede praktijkvoorbeelden en informatie met leveranciers en klanten en binnen onze eigen organisatie.

 • Investeren in partnerschappen met leveranciers en klanten helpt ons om beter te communiceren.
 • We zijn actieve leden van belangrijke verenigingen en beroepsorganisaties voor de sector van de hygiënische wegwerpproducten en de nonwovenindustrie, die onze inspanningen ondersteunen om duurzaamheidsstrategieën te ontwikkelen en in te voeren.
 • We hebben het Continentie-Instituut opgericht en blijven het uitbreiden, een initiatief dat advies en voorlichting verstrekt over de diagnose van, het omgaan met en de behandeling van incontinentie.
 • Met 500 studenten in Australië, België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk beschouwen wij dit als een langdurige inzet voor onze klanten, leveranciers en consumenten. 

Duurzaamheidsverslagen

Meer informatie over onze duurzaamheidsstrategie en onze activiteiten vindt u in ons duurzaamheidsverslag en andere verslagen, door op de onderstaande links te klikken: