Shareholder information

Shareholders' Meeting

Click on the year to see more details.

Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings of 24 May 2017 / Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 24 mei 2017

Ontex Group NV convenes its Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings at its registered office at Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), Belgium, on Wednesday 24 May 2017, commencing at 2:00 p.m. (CET).  The agenda, proposed resolutions and other documents relating to these Meetings can be found below:

Ontex Group NV nodigt uit tot haar Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen worden gehouden op woensdag 24 mei 2017 om 14:00 uur (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), België.  De agenda, voorstellen van besluit en andere documenten met betrekking tot deze Vergaderingen zijn hieronder terug te vinden:

Convening notice / Oproeping: English - Nederlands
Number of shares and voting rights / Aantal aandelen en stemrechten: File

Ordinary Shareholders’ Meeting of 24 May 2017 / Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2017

Proxy for the AGM / Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering: File
Participation form for the AGM / Deelnameformulier voor de Gewone Algemene Vergadering: File

Annual Review 2016 / Jaaroverzicht 2016: English - Nederlands

Non-consolidated Financial Statements and Statutory Annual Report per 31 December 2016 / Niet-geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarverslag per 31 december 2016:
- Non-consolidated Financial Statements per 31 December 2016 / Niet-geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2016: English - Nederlands
- Statutory Annual Report per 31 December 2016 / Enkelvoudige jaarverslag per 31 december 2016: English - Nederlands

Auditor’s report on the Non-consolidated Financial Statements per 31 December 2016 / Commissarisverslag m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2016: English - Nederlands

Extraordinary Shareholders’ Meeting of 24 May 2017 Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 2017

Proxy for the EGM / Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File
Participation form for the EGM / Deelnameformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File

Capital Increase Ontex Group NV of 27 March 2017 – Kapitaalverhoging Ontex Group NV van 27 maart 2017

Notarial Deed Capital Increase / Notariële Akte Kapitaalverhoging d.d. 17/03/2017: Nederlands
Auditor Report / Commissarisverslag per art. 596 CC: English – Nederlands
Special Report of Board of Directors / Bijzonder Verslag van Raad van Bestuur per art. 596 CC: English – Nederlands
Notarial Deed Realization Capital Increase/ Notariële Akte Verwezenlijking Kapitaalverhoging d.d 27/03/2017: Nederlands
Ontex Group NV Consolidated Articles of Association / Ontex Group NV Gecoordineerde statuten d.d. 27/03/2017: Nederlands

Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings of 24 May 2017 / Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 24 mei 2017

Presentation / Presentatie : English - Nederlands

Ordinay Shareholders’ Meeting of 24 May 2017 / Gewone Algemene Vergadering van 24 mei 2017

Minutes of the Ordinary General Meeting/ Notulen van de Gewone Algemene Vergadering: English - Nederlands

Extraordinary Shareholders’ Meeting of 24 May 2017 / Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 2017

Minutes of the Extraordinary General Meeting / Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering: Nederlands

 

Capital increase Ontex Group NV of 29 February 2016 – Kapitaalverhoging Ontex Group NV van 29 februari 2016

-Ontex Group NV Notarial Deed Capital Increase Ontex Group NV/ Notariële akte Kapitaalverhoging per 29/02/2016: Nederlands
-Auditor report/ Commissarisverslag per art. 602 CC: Nederlands English
-Board report/ Verslag van Raad van Bestuur per art. 602 CC.: Nederlands - English
-Notarial Deed Realization Capital Increase/ Notariële akte Verwezenlijking kapitaalverhoging per 29/02/2016: Nederlands
-Consolidated Articles of Association/Gecoordineerde statuten per 29/02/2016: Nederlands

Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings of 25 May 2016 / Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 25 mei 2016

Ontex Group NV convenes its Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings at its registered office at Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), Belgium, on Wednesday 25 May 2016, commencing at 2:00 p.m. (CET).  The agenda, proposed resolutions and other documents relating to these Meetings can be found below:

Ontex Group NV nodigt uit tot haar Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen worden gehouden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 uur (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap te Korte Keppestraat 21, 9320 Erembodegem (Aalst), België.  De agenda, voorstellen van besluit en andere documenten met betrekking tot deze Vergaderingen zijn hieronder terug te vinden:

Convening notice / Oproeping: English - Nederlands
Number of shares and voting rights / Aantal aandelen en stemrechten: File

Ordinary Shareholders’ Meeting of 25 May 2016 Gewone Algemene Vergadering van 25 mei 2016

Proxy for the AGM / Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering: File
Partipation form for the AGM / Deelnameformulier voor de Gewone Algemene Vergadering: File

Annual Review 2015 / Jaaroverzicht 2015: English - Nederlands

- Non-consolidated financial statements and annual report per 31 December 2015 / Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag per 31 december 2015
- Non-consolidated Financial statements per 31 December 2015: English - Nederlands
- Non-consolidated Annual Report per 31 December 2015: English - Nederlands

Auditor’s report on the non-consolidated financial statements per 31 December 2015 / Commissarisverslag m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2015: English - Nederlands

Minutes of the Ordinary General Meeting/ Notulen van de Gewone Algemene Vergadering: English - Nederlands
Presentation by CEO and Chairman/ Presentatie door CEO en Voorzitter: English - Nederlands

Extraordinary Shareholders’ Meeting of 25 May 2016 Buitengewone Algemene Vergadering van 25 mei 2016

Proxy for the EGM / Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File
Participation form for the EGM / Deelnameformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File

- Special report of the Board of Directors pursuant to Art. 559 BCC / Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig art. 559 W. Venn: English - Nederlands
- Special report of the Statutory Auditor pursuant to Art. 559 BCC / Bijzonder verslag van de Commissaris overeenkomstig art. 559 W. Venn: English - Nederlands

Minutes of the Extraordinary General Meeting / Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering: Nederlands

Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings of 26 May 2015 / Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 26 mei 2015

Ontex Group NV convenes its Annual and Extraordinary Shareholders’ Meetings at its registered office at Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), Belgium, on Tuesday 26 May 2015, commencing at 2:00 p.m. (CET).  The agenda, proposed resolutions and other documents relating to these Meetings can be found below:

Ontex Group NV nodigt uit tot haar Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen worden gehouden op dinsdag 26 mei 2015 om 14:00 uur (Belgische tijd) op de zetel van de Vennootschap te Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België.  De agenda, voorstellen van besluit en andere documenten met betrekking tot deze Vergaderingen zijn hieronder terug te vinden:

Convening notice / Oproeping: English Nederlands
Number of shares and voting rights / Aantal aandelen en stemrechten: File 

 

Ordinary Shareholders’ Meeting of 26 May 2015 Gewone Algemene Vergadering van 26 mei 2015

Proxy for the AGM / Volmacht voor de Gewone Algemene Vergadering: File
Partipation form for the AGM / Deelnameformulier voor de Gewone Algemene Vergadering: File

Annual Review 2014 / Jaaroverzicht 2014: English Nederlands

- Non-consolidated financial statements and annual report per 31 December 2014 / Enkelvoudige jaarrekening en jaarverslag per 31 december 2014
- Non-consolidated Financial statements per 31 December 2014: English - Nederlands
- Non-consolidated Annual Report per 31 December 2014: English - Nederlands

Auditor’s report on the non-consolidated financial statements per 31 December 2014 / Commissarisverslag m.b.t. de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2014: English - Nederlands

Minutes of the Ordinary General Meeting/ Notulen van de Gewone Algemene Vergadering: English - Nederlands

Presentation by CEO and Chairman/ Presentatie door CEO en Voorzitter: English - Nederlands

 

Extraordinary Shareholders’ Meeting of 26 May 2015 Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 2015

Proxy for the EGM / Volmacht voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File
Participation form for the EGM / Deelnameformulier voor de Buitengewone Algemene Vergadering: File

- Merger proposals pursuant to 719 BCC / Fusievoorstellen overeenkomstig artikelen 719 W. Venn.
- Merger proposal Ontex Group Ontex Coordination Center:  English - Nederlands
- Merger proposal Ontex Group Ontex International: English Nederlands

- Special report of the Board of Directors pursuant to Art. 559 BCC / Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig art. 559 W. Venn: English Nederlands
- Special report of the Statutory Auditor pursuant to Art. 559 BCC / Bijzonder verslag van de Commissaris overeenkomstig art. 559 W. Venn: English Nederlands

- Minutes of the Extraordinary General Meeting / Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering: Nederlands

Merger proposals - Fusievoorstellen

In May 2015, the board of directors of Ontex Group NV decided that the items relating to the envisaged mergers with Ontex Coordination Center BVBA and Ontex International BVBA would no longer be submitted for decision to the extraordinary shareholders’ meeting of Ontex Group NV which was held on 26 May 2015, because the underlying reorganisation and simplification process was not fully mature at that time.

In meantime new merger proposals have been filed, as enclosed below. In accordance with Article 722, §6 of the Belgian Companies Code and taking into account the characteristics of these mergers, no shareholder approval will be required. The board of directors has approved these mergers on 30 July 2015.

-Merger proposal - Ontex Group NV- Ontex Coordination Center Bvba: English Nederlands
-Merger proposal Ontex Group NV –Ontex International Bvba: English - Nederlands

Capital increase Ontex Group NV of 9 November 2015 – Kapitaalverhoging Ontex Group NV van 9 november 2015

-Ontex Group NV Notarial Deed Capital Increase Ontex Group NV/ Notariële akte Kapitaalverhoging per 28/10/2015: Nederlands
-Auditor report/ Commissarisverslag per art. 596 CC: English - Nederlands
-Board report/ Verslag van Raad van Bestuur per art. 596 CC: English Nederlands
-Notarial Deed Realization Capital Increase/ Notariële akte Verwezenlijking kapitaalverhoging per 9/11/2015: Nederlands
-Consolidated Articles of Association/Gecoordineerde statuten per 9/11/2015: Nederlands