Trvalá udržitelnost

S rozvojem našeho podnikání roste i naše odpovědnost vůči všem zúčastněným stranám.

Tuto situaci řešíme tak, že trvalá udržitelnost je klíčovou součástí našeho působení a je středobodem našich plánů budoucího úspěchu.

Společnost Ontex podnikla první kroky směřující k trvalé udržitelnosti zavedením některých norem ISO a řady ekologických značek.

Nyní, téměř o čtyři desetiletí později, je péče o naše lidi a životní prostředí pevně zakořeněna v našem způsobu práce i produktech, které navrhujeme a vyrábíme.

 • Podporujeme etické chování mezi našimi zaměstnanci a dodavateli bez ohledu na to, kde ve světě působí.

 • Sociální a ekologické ohledy jsou součástí všech našich rozhodovacích procesů.

 • Odpovědnost a transparentnost, dodržování zákonů a přemýšlení s výhledem do budoucnosti jsou klíčovou součástí naší strategie.

Naši první zprávu o trvalé udržitelnosti jsme vydali v roce 2015, ve stejném roce, kdy byla společnost reorganizována tak, aby sociální a ekologické ohledy zůstaly středobodem budoucího růstu.

"Naším cílem je zabezpečit, aby se trvalá udržitelnost stala součástí DNA společnosti Ontex s jasným zaměřením na péči o lidi a nabízení produktů zákazníkům a spotřebitelům bez potřeby kompromisů pro všechny budoucí generace."

Annick De Poorter,
Ředitelka výzkumu a vývoje a kvality skupiny

Naším cílem je zlepšit trvalou udržitelnost, odpovědnost a znalosti.

V rámci naší snahy o etičtější a odpovědnější podnikání jsme přetransformovali klasické tři pilíře trvalé udržitelnosti do tří centrálních bodů pro společnost Ontex:

Trvalá udržitelnost našich produktů

Společnost Ontex průběžně monitoruje možný dopad svých produktů na životní prostředí. 

Pro dosažení co nejmenšího dopadu: 

 • je nutné zajistit, aby byly všechny produkty bezpečné.

 • Používáme pouze celulózu (buničina) ze zdrojů s certifikací trvalé udržitelnosti. 

 • Neustále se snažíme hledat způsoby omezení hmotnosti produktu i balení použitím podobných nebo lepších kvalitativních charakteristik (ekologická účinnost).

 • Zaměřujeme se na trvale udržitelné zdroje surovin.

 • Vývoj nových ekologických produktů.

Společnost Ontex zajišťuje, aby byly veškeré její produkty v souladu s různými zákonnými povinnostmi, úředními doporučeními, kodexy postupů, dobrovolnými závazky a nejnovějšími toxikologickými zjištěními. 

K výrobě hygienických produktů lze používat pouze některé druhy borovic (měkké dřevo). Důvodem je, že měkké dřevo obsahuje hrubá, objemná a dlouhá vlákna, která zajišťují zvýšené zadržení tekutin a jejich rozvádění. Veškerá buničina, airlaid a viskóza používané společností Ontex pochází z dobře známých zdrojů.

60 % závodů společnosti Ontex získalo certifikát PEFC™ COC, 27 % pak certifikaci FSC™ COC a na 73 % závodů se vztahuje náš certifikát pro zajišťování zdrojů SFI™. 

Během posledních let se společnosti Ontex povedlo drasticky omezit celkovou spotřebu surovin a obalů na produkt s trvalou zárukou podobné nebo vyšší kvality díky využití nových technologií a nalezení inovačních řešení. 

 • Během posledních šesti let jsme u našich dětských plen dokázali omezit suroviny o více než 14 procent.

 • To přispělo ke snížení hmotnosti našich plen za posledních 10 let o více než 10 procent, přičemž prvotřídní pleny Ontex váží o 25 procent méně než před 15 lety. 

   

Kromě toho za poslední roky společnost Ontex dosáhla průměrné míry recyklace odpadních surovin z výroby přesahující 85 procent. 

Trvalá udržitelnost jako součást naší organizace

Trvalá udržitelnost je něco, k čemu směřujeme ve všech oblastech našeho podnikání, počínaje snahou být dobrým zaměstnavatelem až po náš dopad na životní prostředí.

V našich zásadách ochrany životního prostředí a energetických zásadách jsme se zavázali minimalizovat ekologický dopad všech našich činností. Přičemž zásady ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti nás zavazují zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro všechny naše zaměstnance. Vedle zásad kvality tvoří tyto zásady platformu našeho trvale udržitelného přístupu, který je upraven v naší Chartě trvalé udržitelnosti.

Ta zahrnuje přepravu surovin a hotových výrobků, spotřebu energie a odpad z výrobního procesu.

Rovněž to znamená zajištění nejlepších a nejbezpečnějších pracovních podmínek pro naše zaměstnance a podporu zdravého poměru práce a volného času.

 • Dvě třetiny z našich 20 výrobních provozů mají zaveden certifikovaný systém řízení ochrany životního prostředí (ISO 14001).

 • Šest továren má certifikovaný systém řízení spotřeby energií a pracujeme na jeho rozšíření i na ostatní provozy (ISO 50001)

Trvalá udržitelnost jako součást naší základny znalostí

Výměnu znalostí považujeme za mimořádně důležitou pomůcku při plnění našich cílů v oblasti trvalé udržitelnosti.

To zahrnuje sdílení našich nejlepších postupů a informací s dodavateli a zákazníky, jakož i v rámci naší vlastní organizace.

 • Investice do partnerství s dodavateli a zákazníky nám pomáhá lépe komunikovat.

 • Jsme aktivními členy klíčových asociací a obchodních organizací pro odvětví netkaných jednorázových hygienických produktů, což podporuje naši snahu o zavedení a rozvoj strategií trvalé udržitelnosti.

 • Vybudovali jsme a rozšiřujeme Institut inkontinence, iniciativu, která nabízí poradenství a vzdělávání v oblasti hodnocení, řízení a léčby inkontinence.

 • Díky 500 studentům v Austrálii, Belgii, Francii, Německu a VB to vnímáme jako dlouhodobý závazek vůči našim zákazníkům, dodavatelům a spotřebitelům. 

Hlášení o trvalé udržitelnosti

Kliknutím na níže uvedené odkazy získáte detailní informace ze Zprávy o udržitelnosti a dalších reportů, které se týkají se naší strategie trvalé udržitelnosti a našich dalších činností: