Řízení udržitelnosti

Výkonný viceprezident pro výzkum a vývoj, kvalitu a udržitelnost

Výkonný viceprezident pro výzkum a vývoj, kvalitu a udržitelnost je Annick De Poorter, správkyně naší vize udržitelnosti. Jako člen výkonného řídícího týmu řídí společně se svými kolegy z týmu zavádění strategie udržitelnosti.

Role a odpovědnosti

Role a odpovědnost za začlenění naší strategie udržitelnosti byly sdíleny v jednotlivých odděleních. Domníváme se, že tento integrovaný přístup je klíčem k úspěšnému zvládnutí našich úkolů v oblasti udržitelnosti, spíše než jmenování specializovaných pověřenců pro udržitelnost na úrovni jednotlivých závodů. Začlenění trvalé udržitelnosti do celé společnosti Ontex je společnou odpovědností, proto jsme revidovali náš přístup k vlastnictví a řízení napříč organizací. Spolupráce směrem k řešení.

Řídící výbor pro udržitelnost

Řídící výbor pro udržitelnost se skládá ze čtyř členů výkonného týmu, kteří se scházejí čtyřikrát ročně. Monitoruje pokrok a činí rozhodnutí, která jsou potřebná, protože budeme i nadále zavádět naši strategii udržitelnosti napříč celou skupinou Ontex.

Řídící výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví

Řídící výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví se skládá ze čtyř členů našeho výkonného týmu. Účelem výboru je umožnit rychlé rozhodování o bezpečnosti a ochraně zdraví a urychlit posun směrem k silné kultuře bezpečnosti ve společnosti Ontex.