Proč je Ontex lepší

Díky našim znalostem, mezinárodnímu dosahu a vysoce kvalitním produktům jsme vybraným partnerem spotřebitelů, maloobchodníků i státních a soukromých poskytovatelů zdravotní péče po celém světě.

Inovace, chytré myšlení a technologie využíváme k nabízení produktů s nejlepší hodnotou, aniž bychom činili kompromisy v oblasti kvality či služeb.

Z tohoto důvodu spotřebitelé vědí, že se na nás mohou spolehnout, že zajistíme maximální ochranu a pohodlí, zatímco maloobchodníci a další partneři oceňují naši silnou podporu v oblasti marketingu a značek.

Počínaje koncepcí inspirovanou znalostí spotřebitelů přes výzkum a technologie až po výrobu a globální logistiku víme, co je pro naše partnery a zákazníky důležité – vysoký výkon v kombinaci s prvotřídními službami a nesrovnatelnou hodnotou.

„S našimi zákazníky spolupracujeme dle jejich potřeb a zaměřujeme se na výkon a bezpečnost.”

Annick De Poorter,
Ředitelka pro výzkum a vývoj, kvalitu a trvale udržitelný rozvoj Skupiny Ontex

Díky našim výrobním provozům světové třídy, znalosti spotřebitelů a více než třem desetiletím zkušeností dodáváme maloobchodníkům i dalším partnerům to, co potřebují, když to potřebují.

Partnerství a služby

Zaměřujeme se na vývoj vysoce výkonných a cenově úsporných produktů pro naše partnery, zatímco spotřebitelé si za konkurenceschopné ceny užívají výhod maximální ochrany, pohodlí a padnoucích produktů.

Péče o naše lidi a životní prostředí je pevně zakořeněna v našem způsobu práce i produktech, které navrhujeme a vyrábíme.

Úzce spolupracujeme se zákazníky, abychom jim přizpůsobením našeho designu, výroby a technologií pomohli rychle reagovat na měnící se trhy.

Našich 17 výrobních provozoven je strategicky rozmístěno tak, aby nám umožnilo efektivně a flexibilně reagovat na potřeby maloobchodníků a zákazníků.

Rozsah a velikost našich provozů po celém světě znamená, že dokážeme zajistit vysoce kvalitní suroviny a zvládat komplexní otázky neustále se měnících trhů.

Kvalita je základem všeho, co děláme, a odráží se ve všech prvcích našich procesů  od zpracování návrhu přes výrobu, balení až po dodávky.

Všechny funkce, výrobní jednotky a prodejní zastoupení skupiny Ontex mají certifikáty ISO 9001 dle mezinárodních norem řízení kvality, zatímco naše produkty ženské hygieny mají certifikát ISO 13485.

Všechny naše továrny mají certifikáty BRC v oblasti bezpečnosti a návrhů, zatímco náš závod v Mayen získal rovněž certifikát kvality produktů pro domácnost a osobní péči IFS.

Naše zásady kvality

Všechny naše provozy se řídí stejnými zásadami kvality společnosti Ontex. Ty jsou založeny na třech hlavních pilířích:

  • Neustálé plnění požadavků spotřebitelů a zákazníků
  • Zajištění bezpečnosti všech produktů při zamýšleném použití a jejich soulad s veškerými platnými předpisy
  • Zaměření na neustálé zlepšování procesů a produktů

Naše zaměření na bezpečnost produktů nás dovedlo k aktuálnímu hodnocení rizik, které zahrnuje vše od volby surovin až po návrh produktu a výrobní proces. Náš přístup k hodnocení rizik představuje preventivní metodu zajištění bezpečnosti produktů. Umožňuje nám proaktivně identifikovat a kontrolovat potenciální rizika a dodávat partnerům a spotřebitelům bezpečné a vysoce kvalitní produkty.

Naše certifikáty

Certifikáty ISO, BRC a IFS slouží jako podpora našich zásad, což znamená, že naše normy kvality jsou v rámci celé firmy stejné po celém světě.

  • Dodržování předpisů a bezpečnost našich produktů bereme velmi vážně a náš přísný systém kontrol, auditů a certifikací využíváme k zajištění toho, aby naše standardy zůstaly nejvyššími.
  • Počínaje surovinami a hotovými výrobky konče je naším posláním překonávat očekávání spotřebitelů a zákazníků.

Všechny funkce, výrobní provozy a prodejní zastoupení skupiny Ontex mají v souladu s mezinárodní normou řízení kvality certifikát ISO 9001 (kromě Karáčí v Pákistánu), zatímco náš provoz pro výrobu tamponů a některé výrobní provozy našich inkontinenčních produktů mají certifikát ISO 13485, což je norma pro řízení kvality zdravotních prostředků.

Veškerá naše výrobní místa, která dodávají na maloobchodní trhy, mají certifikáty BRC v oblasti bezpečnosti a návrhu, přičemž současně zavádíme certifikaci kvality produktů péče o domácnost a osobní péče IFS, kterou už splnilo mnoho našich provozů.

Náš systém je pravidelně auditován externími certifikačními orgány, jakož i zákazníky, kteří ověřují a případně řeší účinnost nastaveného systému. Na základě těchto příležitostí neustále inovujeme naše produkty i služby.

Pečlivé testování, monitorování a hlášení

Naše obecné normy kvality jsou měřeny a sledovány v rámci celé společnosti. Kromě externích auditů kvality a průběžného dialogu s partnery kontrolujeme normy kvality i prostřednictvím pečlivého testování, proaktivních projektů zlepšení založených na hloubkové analýze výsledků a hlášení ukazatelů KPI.

Nejlepší suroviny

Zajištění nejlepších surovin pro použití v produktech společnosti ONTEX je pro naše podnikání zásadní. Řízení kvality surovin bereme vážně a úzce spolupracujeme s dodavateli na tom, abychom pro zákazníky a spotřebitele zajistili nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Původ a způsob získávání materiálů je stejně důležitý jako chemické složení a výkonnostní specifikace.

Naše dohody s dodavateli o kvalitě stanoví jasný rámec pro zachování očekávaných norem s přihlédnutím k: systémům ISO, specifikacím, změnám postupů, auditům a zpětným kontrolám. Efektivním řízením našich vztahů s dodavateli si rovněž zachováváme schopnost vyhledávat v oblasti surovin a služeb příležitosti k neustálému zlepšování.

Inovace je jedním z klíčových strategických pilířů ve společnosti Ontex. Je zaměřena na vývoj produktů, které splňují požadavky spotřebitele. Abychom řídili vývoj produktů a současně se soustředili také na efektivitu nákladů a účinnost, kombinujeme trendy na trhu a výzkum s technologiemi, znalostmi zákazníka a spotřebitele a kreativitou.

Komunita inovací

Naši komunitu inovací tvoří nadaní pracovníci z mnoha oddělení celé naší skupiny, kteří své znalosti převádí do inovací produktů a zajišťují tak neustálý přísun inovací do našich produktových kategorií. Naše znalosti jsou obohaceny díky spolupráci s lokálními i mezinárodními partnery z předních univerzit, laboratoří, institutů a výzkumných organizací.

Ve čtyřech technologických centrech sídlících v Belgii a Německu pracují na vývoji produktů a na pilotních výrobních linkách ve špičkově vybavených laboratořích naši velmi zkušení odborníci z výzkumu a vývoje.

Testování a kontrola produktů

Předtím, než jde jakýkoli nový produkt ONTEX na trh (a to prostřednictvím maloobchodních značek nebo našich vlastních značek), je testován jak v našich laboratořích, tak s pomocí nezávislých organizací. Abychom měli zajištěnou všestrannost produktu, necháváme v každé fázi procesu vývoje naše objevy hodnotit prostřednictvím cílových skupin, laboratorních testů, porot a domácností.