Významnost

Identifikujeme problémy, které mají největší dopad na naše podnikání, a soustředíme se na ně, nejvíce pak záleží na našich zúčastněných stranách.

Mezi hlavní problémy patří ekonomická, environmentální a sociální rizika, která by mohla ovlivnit naši pověst a schopnost vytvářet hodnotu v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Ve společnosti Ontex usilujeme o pochopení a řešení problémů s největším dopadem na naše podnikání a naše komunity. Neustále se snažíme zlepšit náš přístup k identifikaci nejdůležitějších rizik a dopadů a transparentně informovat o našem přístupu a pokroku v oblasti hlavních problémů.

Proces významnosti je základem naší obchodní strategie.

Způsob identifikace hlavních problému a stanovení jejich priorit

Každé dva roky provádíme posouzení významnosti, kterého se účastní různé skupiny zúčastněných stran. Poslední hodnocení proběhlo v roce 2016. Další hodnocení je plánováno na rok 2018.


Na základě hodnocení zúčastněných stran byla vytvořena matice významnosti.

Images source: Ontex Sustainability Report 2016