Naši partneři

UNICEF

WaSH znamená v angličtině Water, Sanitation and Hygiene (tedy voda, kanalizace a hygiena). Čistá voda, základní toalety a správné hygienické návyky jsou základem pro přežití a vývoj dětí. Díky programu WaSH se nadace UNICEF snaží zlepšit služby v oblasti vody, kanalizace a základních hygienických návyků u těch dětí a rodin, které nemají přístup k těmto základním potřebám.

Program WaSH pokrývá celou řadu činností, včetně instalace vodních čerpadel, vzdělávání adolescentů ohledně menstruace, rozšiřování praktiky mytí rukou, budování toalet a zařízení pro mytí rukou ve školách a zdravotních střediscích atp.

V roce 2016 jsme se zavázali k dlouhodobé spolupráci s programem WaSH nadace UNICEF. Ty jsme zahájili prvotním darováním 694 sad pro základní hygienu a úpravu vody nadaci UNICEF.

Další informace najdete na stránce | Video

The Shift – UNGC:

The Shift je místem setkání pro téma udržitelnosti v Belgii. Jako národní kontaktní bod Světové obchodní rady pro udržitelný růst, iniciativy OSN Global Compact a CSR Europe, The Shift spojuje více než 350 subjektů, od soukromých společností, nevládních organizací, akademických institucí až po vládní úřady a jiné klíčové hráče ve společnosti. Společně se svými členy a partnerskými organizacemi je cílem The Shift vyvinout inovativní řešení největších výzev, kterým naše planeta, lidé a budoucí prosperita čelí.

Jejich hlavní principy jsou cíle udržitelného rozvoje OSN (SDG). Abychom usnadnili implementaci SDG, chceme zajistit našim členům hladkou interakci mezi mezinárodním a místním programem udržitelnosti, jako je například Global Compact Network Belgium (GCNB).

Zavázali jsme se k 10 zásadám lidských práv stanovených iniciativou OSN Global Compact.

Další informace najdete na stránce

Naši další partneři

Jsme členem různých oborových sdružení a spolupracujeme s nimi: