Lidé stojí v srdci

Chceme mít pozitivní vliv na společnost a zlepšovat životy lidí, kdekoli se s nimi spojujeme.

To znamená podnikat kroky, abychom zlepšili životy našich zaměstnanců a lidí, kteří pracují pro společnost Ontex. Sem také spadá dělit se o a žít našimi hodnotami, ve které věříme, a spojit se s ostatními, kteří nám pomohou učinit trvalou pozitivní změnu v komunitách, které jsou naším podnikáním ovlivněné.

Zajištění zdraví prospěšných a bezpečných pracovních podmínek

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší prioritou. Usilujeme o bezpečné a zdraví prospěšné pracovní podmínky, kde mohou zaměstnanci vykonávat svou práci, jak nejlépe dovedou, užívat si každičký den v práci a také mají možnost dělat svou práci sebevědomě.

Zdraví a bezpečnost ve společnosti Ontex ve stručnosti

Diverzita a rovné příležitosti

Podnikáme ve více než 110 zemích po celém světě. Díky tomu musíme mít kulturu, která je inkluzívní a kde respektujeme komunity, ve kterých žijeme a pracujeme, a kde naši zaměstnanci představují odraz diverzity našich mezinárodních zákazníků. Věříme v diverzitu - protože každý z našich zaměstnanců je jedinečný a přináší nové perspektivy a nápady, jak bychom mohli podnikat.

Profil naší pracovní síly za rok 2016 ve stručnosti

Naše hodnoty

Věříme, že jednou z klíčových věcí, která nás odlišuje, je naše víra, že „každý“ je větší než „tým“. Chceme mít kulturu, kde se každý cítí být členem. To je naším cílem bez ohledu na úroveň, místo nebo pozici. Každý jednotlivec ve společnosti Ontex může přispět k našemu úspěchu a cítit se za to oceňovaný. Takže kdo jiný by měl určovat naše hodnoty než naši lidé?

Přečtěte si více...

In 2015, we engaged our global workforce to help establish a new set of corporate values for Ontex. We received more than 4000 responses and during 2016 we worked to consolidate these into Ontex’ five values: Passion, Reliability, Integrity, Drive, Everyone.

Naše hodnoty

Vytváření mezinárodních partnerství

V roce 2016 jsme se zavázali k dlouhodobému partnerství s programem WaSh (v angličtině Water, Sanitation and Hygiene, tedy voda, kanalizace a hygiena) nadace UNICEF. Program WaSH pokrývá celou řadu činností, včetně instalace vodních čerpadel, vzdělávání adolescentů ohledně menstruace, rozšiřování praktiky mytí rukou, budování toalet a zařízení pro mytí rukou ve školách a zdravotních střediscích.

Podrobné informace

Zapojení komunit

Díky tomu, že jsme aktivní po celém světě, máme také odpovědnost podporovat komunity, které ovlivňují naše podnikání, od těch, jež sídlí v blízkosti našich závodů, až po ty, které jsou nepřímo ovlivněné našimi obchodními činnostmi a získáváním zdrojů.

Přečtěte si více...

V našich výrobních zařízeních je našim cílem vybudovat dlouhotrvající partnerství s místními organizacemi, abychom mohli pomoci s podporou místních komunit a zlepšit tak kvalitu jejich života. Každý rok vídáme nové příklady místních iniciativ. Chceme využít nadšení a ujistit se, že iniciativy komunity společnosti Ontex mají ten nejlepší možný vliv.

1. Ontex Turnov.

Ontex Turnov přispěl na rekonstrukci hřiště na jednom z místních sídlišť v Turnově.Od toho dne je hřiště zábavou pro místní děti, kde si mohou hrát.

2. Ontex Turkey.

Ontex Turkey věnoval dětské plenky a inkontinenční výrobky místním institucím, jako jsou speciální výuková a rehabilitační centra, hostely pro znevýhodněné osoby a ženské věznice.

3. Ontex Aalst, Belgie.

Každý rok jsou veškeré obchodní dary,které dostaneme, přijaty jako ceny do zaměstnanecké loterie. Prostředky vybrané v loterii pak věnujeme nadaci Make-a-Wish, která obohacuje životy dětí bojujících s podmínkami ohrožujícími život.

4. Ontex Mexico.

Ontex Mexico věnoval výrobky Casa del Sol, místní charitativní organizaci, jejímž cílem je ochrana a rozvoj mladých dětí v bezpečném a harmonickém prostředí. Casa del Sol vítá děti, děvčata a chlapce už od narození až do věku 8 let, které jsou emočně,sociálně nebo ekonomicky zranitelné.

5. Ontex Russia.

Ontex Russia věnoval více než 3,5 tuny sanitárních výrobků imunologickému oddělení dětské nemocnice Dima Rogachev. To se rovná mnoha tisícům plenek a kalhotek.

Čestné podnikání

Způsob, jakým podnikáme, je úzce propojený s hodnotami, kterými žijeme, především pak s hodnotou integrita. Chceme podnikat správně, vždy a všude, ctít nejen zákon, ale i vysoké etické standardy, které jsou zakotvené v našem etickém kodexu.

Hlášení a dokumenty ke stažení

Přečtěte si více...

Zaměření na férovou soutěž

Dobré pochopení zákonů upravujících soutěž a monopoly jsou klíčem k našemu úspěchu. V průběhu roku 2016 se náš obchodní tým osobně účastnil školení v oblasti soutěžního a antimonopolního práva. Pro 340 zaměstnanců jsme připravili dva e-learningové moduly s názvem „Kartely a jednání s konkurencí“ a „Distribuce, síla trhu a šetření“.

Kampaň za dodržování předpisů

V roce 2016 proběhl náš první mezinárodní den shody. Hlavní funkcí tohoto dne byla možnost místních koordinátorů compliance setkat se s osobami jim rovnými a podělit se o zkušenosti v oblasti compliance a místních přístupů.

Pokračovali jsme spuštěním našeho programu compliance. Zaměřili jsme se především na pět klíčových prvků našich zásad chování: důvěrné informace, podniková aktiva, integrita, opatření proti korupci a sociální média.

Nabízíme zákazníkům pohled do našich aktivit v sociální oblasti

Udržitelné podnikání je podtrženo férovými pracovními podmínkami pro všechny, kteří se účastní výroby a dodávky našich výrobků. Je to klíčový prvek našeho slibu vyrábět naše výrobky odpovědným způsobem.

Přečtěte si více...

Využíváme platformu Sedex, kde s našimi zákazníky sdílíme informace o našich závodech ve čtyřech klíčových oblastech. Jsou to: standardy práce, zdraví a bezpečnost, životní prostředí a etika podnikání.

Další informace

Pracujeme s našimi dodavateli na ochraně lidských práv

Ve společnosti Ontex si ceníme lidí, kteří jsou propojeni s našimi výrobky nebo provozy v rámci našeho dodavatelského řetězce. Chceme se ujistit, že jsou respektována lidská práva každého, kdo je zapojený do dodávky našich výrobků. Abychom toto podpořili, nastavili jsme si cíl, že do konce roku 2017 všichni naši přímí dodavatelé spotřebního materiálu podepíší náš Kodex chování dodavatele.

Přečtěte si více...

Každý rok sledujeme výkon v oblasti udržitelnosti u našich přímých dodavatelů spotřebního materiálu prostřednictvím online dotazníku. Na základě toho udělujeme cenu dodavatelů za udržitelnost těm, kteří dosáhli výjimečných úspěchů na poli udržitelnosti. Vítězem ocenění pro dodavatele za udržitelnost pro rok 2016 byla společnost GP Cellulose.