Kvalita

Kvalita je základem všeho, co děláme, a odráží se ve všech prvcích našich procesů  od zpracování návrhu přes výrobu, balení až po dodávky.

Všechny funkce, výrobní jednotky a prodejní zastoupení skupiny Ontex mají certifikáty ISO 9001 dle mezinárodních norem řízení kvality, zatímco naše produkty ženské hygieny mají certifikát ISO 13485.

Všechny naše továrny mají certifikáty BRC v oblasti bezpečnosti a návrhů, zatímco náš závod v Mayen získal rovněž certifikát kvality produktů pro domácnost a osobní péči IFS.

Naše zásady kvality

Všechny naše provozy se řídí stejnými zásadami kvality společnosti Ontex. Ty jsou založeny na třech hlavních pilířích:

  • Neustálé plnění požadavků spotřebitelů a zákazníků
  • Zajištění bezpečnosti všech produktů při zamýšleném použití a jejich soulad s veškerými platnými předpisy
  • Zaměření na neustálé zlepšování procesů a produktů

Naše zaměření na bezpečnost produktů nás dovedlo k aktuálnímu hodnocení rizik, které zahrnuje vše od volby surovin až po návrh produktu a výrobní proces. Náš přístup k hodnocení rizik představuje preventivní metodu zajištění bezpečnosti produktů. Umožňuje nám proaktivně identifikovat a kontrolovat potenciální rizika a dodávat partnerům a spotřebitelům bezpečné a vysoce kvalitní produkty.

Naše certifikáty

Certifikáty ISO, BRC a IFS slouží jako podpora našich zásad, což znamená, že naše normy kvality jsou v rámci celé firmy stejné po celém světě.

  • Dodržování předpisů a bezpečnost našich produktů bereme velmi vážně a náš přísný systém kontrol, auditů a certifikací využíváme k zajištění toho, aby naše standardy zůstaly nejvyššími.
  • Počínaje surovinami a hotovými výrobky konče je naším posláním překonávat očekávání spotřebitelů a zákazníků.

Všechny funkce, výrobní provozy a prodejní zastoupení skupiny Ontex mají v souladu s mezinárodní normou řízení kvality certifikát ISO 9001 (kromě Karáčí v Pákistánu), zatímco náš provoz pro výrobu tamponů a některé výrobní provozy našich inkontinenčních produktů mají certifikát ISO 13485, což je norma pro řízení kvality zdravotních prostředků.

Veškerá naše výrobní místa, která dodávají na maloobchodní trhy, mají certifikáty BRC v oblasti bezpečnosti a návrhu, přičemž současně zavádíme certifikaci kvality produktů péče o domácnost a osobní péče IFS, kterou už splnilo mnoho našich provozů.

Náš systém je pravidelně auditován externími certifikačními orgány, jakož i zákazníky, kteří ověřují a případně řeší účinnost nastaveného systému. Na základě těchto příležitostí neustále inovujeme naše produkty i služby.

Pečlivé testování, monitorování a hlášení

Naše obecné normy kvality jsou měřeny a sledovány v rámci celé společnosti. Kromě externích auditů kvality a průběžného dialogu s partnery kontrolujeme normy kvality i prostřednictvím pečlivého testování, proaktivních projektů zlepšení založených na hloubkové analýze výsledků a hlášení ukazatelů KPI.

Nejlepší suroviny

Zajištění nejlepších surovin pro použití v produktech společnosti ONTEX je pro naše podnikání zásadní. Řízení kvality surovin bereme vážně a úzce spolupracujeme s dodavateli na tom, abychom pro zákazníky a spotřebitele zajistili nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Původ a způsob získávání materiálů je stejně důležitý jako chemické složení a výkonnostní specifikace.

Naše dohody s dodavateli o kvalitě stanoví jasný rámec pro zachování očekávaných norem s přihlédnutím k: systémům ISO, specifikacím, změnám postupů, auditům a zpětným kontrolám. Efektivním řízením našich vztahů s dodavateli si rovněž zachováváme schopnost vyhledávat v oblasti surovin a služeb příležitosti k neustálému zlepšování.