Inovace

Inovace je jedním z klíčových strategických pilířů ve společnosti Ontex. Je zaměřena na vývoj produktů, které splňují požadavky spotřebitele. Abychom řídili vývoj produktů a současně se soustředili také na efektivitu nákladů a účinnost, kombinujeme trendy na trhu a výzkum s technologiemi, znalostmi zákazníka a spotřebitele a kreativitou.

Komunita inovací

Naši komunitu inovací tvoří nadaní pracovníci z mnoha oddělení celé naší skupiny, kteří své znalosti převádí do inovací produktů a zajišťují tak neustálý přísun inovací do našich produktových kategorií. Naše znalosti jsou obohaceny díky spolupráci s lokálními i mezinárodními partnery z předních univerzit, laboratoří, institutů a výzkumných organizací.

Ve čtyřech technologických centrech sídlících v Belgii a Německu pracují na vývoji produktů a na pilotních výrobních linkách ve špičkově vybavených laboratořích naši velmi zkušení odborníci z výzkumu a vývoje.

Testování a kontrola produktů

Předtím, než jde jakýkoli nový produkt ONTEX na trh (a to prostřednictvím maloobchodních značek nebo našich vlastních značek), je testován jak v našich laboratořích, tak s pomocí nezávislých organizací. Abychom měli zajištěnou všestrannost produktu, necháváme v každé fázi procesu vývoje naše objevy hodnotit prostřednictvím cílových skupin, laboratorních testů, porot a domácností. 

Společnost Ontex nebo kterýkoli její zaměstnanec nepřijímají ani nezvažují žádné nevyžádané nápady, a to včetně nápadů na reklamní kampaně, nové propagační akce, nové nebo vylepšené výrobky nebo technologie, zlepšení výrobků, procesů, materiálů, marketingových plánů nebo nových názvů produktů. Prosím, neodesílejte žádné nevyžádané nápady, původní kreativní umělecká díla, nápady nebo jiná díla (dále jen „podání“) v jakékoli podobě společnosti Ontex nebo kterémukoli z jejích zaměstnanců. Výhradním účelem této zásady je vyhnout se potenciálním nedorozuměním nebo sporům, pokud by výrobky nebo marketingové strategie společnosti Ontex mohly vypadat podobně jako nápady, které byly společnosti Ontex odeslány. Pokud i přes naši žádost, abyste nám je nezasílali, své nápady i tak zašlete, pak bez ohledu na obsah vašeho dopisu, platí na vaše podání následující podmínky: Jakékoli takové podání musí být učiněno vyplněním kontaktního formuláře na odkazu níže.

Prosím, zaškrtněte pole ještě před odesláním svého inovativního nápadu.

Kontakt