HLÁŠENÍ A DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Sustainability performance addendum

Sustainability performance addendum

Prohlášení o testování na zvířatech

Ve společnosti Ontex netestujeme naše výrobky na zvířatech, pokud to není výslovně vyžadováno zákony a/nebo regulačními úřady. Naším cílem je také omezit testování na zvířatech v co nejvyšší možné míře i v našem dodavatelském řetězci. Z tohoto důvodu jsme rozšířili naše prohlášení o shodě tak, aby bylo jasné, zda jsou suroviny stále testované na zvířatech, a abychom podporovali používání ověřených alternativních testovacích metod, pokud jsou dostupné. Pokud takové alternativy nejsou dostupné nebo přijímané, mělo by testování na zvířatech probíhat pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný. Naše standardy uvádí, že je možné využívat pouze takové testování na zvířatech, které je v souladu se zákonnými, etickými a profesními standardy péče o zvířata:

● Společnost Ontex se zavazuje k neustálému vývoji, ověřování a přijímání nových metod testování, které odstraňují potřebu zvířat, snižují počet využívaných zvířat a představují pro zvířata minimální míru stresu.

● Společnost Ontex přijímá implementaci principů 3R (z angl. slov replacement, reduction a refinement - nahrazení pokusů na zvířatech, snížení pokusů na zvířatech a zdokonalení pokusů)

● Společnost Ontex podporuje výzkum alternativních metod a bude spolupracovat s vědci a příslušnými regulačními úřady na přijetí a implementaci vědecky ověřených alternativních metod.

Náš etický kodex

Labels